نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مرضيه صابري Click to view مرضيه صابري in the family tree Click to view مرضيه صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مرضيه  بیست و سوم دی 1385 در اصفهان متولد شد . پدرش حسنعلي صابري و مادرش الهه بهرامي می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : محمد حسين و فاطمه.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Introduction About Genealogy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.