نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه صابري Click to view فاطمه صابري in the family tree Click to view فاطمه صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

fateme saberi-hasanali
فاطمه  سوم اردیبهشت 1373 در اصفهان متولد شد . پدرش حسنعلي صابري و مادرش الهه بهرامي می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : محمد حسين و مرضيه.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  فاطمه و همسرش محمد جواد صادقزادهThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.