نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر يونس Click to view يونس in the family tree Click to view يونس in the family tree

پدرش يوسف و مادرش سوسن صابري می باشد.  جد مادری او  رحمت الله صابري  و معصومه برومند بود.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of families, or surname index or report summary heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.