نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد صادق صابري Click to view محمد صادق صابري in the family tree Click to view محمد صادق صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadsadegh saberi-nader
محمد صادق  نهم تیر 1371 در اصفهان متولد شد . پدرش نادر صابري و مادرش پروانه سماروک می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود;   پدر بزرگش  امان الله سماروک  و مادر بزرگ  مادری اش  شهناز کبيري می باشد. او دارد دو خواهر به نام : زهرا و آيه.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.