نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نجمه صابري Click to view نجمه صابري in the family tree Click to view نجمه صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

najme saberi-saeed
نجمه  سيزدهم آبان 1372 در اصفهان متولد شد . پدرش سعيد صابري و مادرش اعظم عباسيان می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد دو خواهر به نام : سحر و معصومه.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.