نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سميه صابري Click to view سميه صابري in the family tree Click to view سميه صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

somaye saberi-asghar
سميه  دهم شهریور 1360 در اصفهان متولد شد . پدرش علي اصغر صابري و مادرش ملوک سلطانيان می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام : محمد حسين, علي و سمانه.

خانواده جزئيات  سميه و همسرش محمود منصوريThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Hosting.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.