نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر روح الله صابري Click to view روح الله صابري in the family tree Click to view روح الله صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

rohola saberi -akbar
روح الله  سی ام دی 1360 در اصفهان متولد شد . پدرش علي اکبر صابري و مادرش معصومه مقصودي می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد دو برادر به نام : رضا و اميرحسين. او دارد دو خواهر ناتنى به نام : زينب و فاطمه.

خانواده جزئيات  روح الله و همسرش <نامشخص>This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.