نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سمانه صابري Click to view سمانه صابري in the family tree Click to view سمانه صابري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

samane saberi-asghar
سمانه  نوزدهم دی 1363 در اصفهان متولد شد . پدرش علي اصغر صابري و مادرش ملوک سلطانيان می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام : محمد حسين, علي و سميه.

خانواده جزئيات  سمانه و همسرش مصطفي سلحشورThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Tree Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.