نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر امير حسين چادگاني Click to view امير حسين چادگاني in the family tree Click to view امير حسين چادگاني in the family tree

پدرش محمد رضا چادگاني و مادرش نگار زيدوندي می باشد.  جد مادری او  غلام عباس زيدوندي  و صغري صابري می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of چادگاني families, or surname index of چادگاني pedigrees or report summary چادگاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.