نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر آرش کشوري Click to view آرش کشوري in the family tree Click to view آرش کشوري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

arash keshvari
آرش  اول فروردین 1352 در آبادان متولد شد .1  پدرش توکل کشوري و مادرش صغري صابري می باشد.  جد مادری او  رحمت الله صابري  و معصومه برومند بود. او دارد یک برادر ناتنى و سه خواهر ناتنى  به نام : رضا, ندا, نگار و نگين.

1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of کشوري families, or surname index of کشوري pedigrees or report summary کشوري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.