نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نجمه کبيري Click to view نجمه کبيري in the family tree Click to view نجمه کبيري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

najme kabiri-ramazan
نجمه  بیست و پنجم اردیبهشت 1371 در شهرضا متولد شد . پدرش رمضانعلي کبيري و مادرش گلابتون کبيري می باشد.  جد پدری اش   نعمت الله کبيري و ماه سلطان ميرکاظمي بود. او دارد دو برادر و چهار خواهر  به نام : اکبر, سعيد, اعظم, زهرا, فاطمه و سميه.  او فرزند آخر از هفت فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of کبيري families, or surname index of کبيري pedigrees or report summary کبيري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.