نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سعيد کبيري Click to view سعيد کبيري in the family tree Click to view سعيد کبيري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سعيد  سيزدهم تیر 1369 در شهرضا متولد شد . پدرش رمضانعلي کبيري و مادرش گلابتون کبيري می باشد.  جد پدری اش   نعمت الله کبيري و ماه سلطان ميرکاظمي بود. او دارد یک برادر و چهار خواهر  به نام : اکبر, اعظم, فاطمه, سميه و نجمه.  او فرزند پنجم از شش فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of کبيري families, or surname index of کبيري pedigrees or report summary کبيري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.