نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مذکر امان الله سماروک Click to view امان الله سماروک in the family tree Click to view امان الله سماروک in the family tree نمایش نوار زمان فردی

امان الله سال 1309 متولد شد . امان الله ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.

خانواده جزئيات  امان الله و همسرش شهناز کبيريThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of سماروک families, or surname index of سماروک pedigrees or report summary سماروک heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.