نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سيد اکبر حقيقي پوده Click to view سيد اکبر حقيقي پوده in the family tree Click to view سيد اکبر حقيقي پوده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

اکبر سال 1338 در اصفهان متولد شد .

خانواده جزئيات  اکبر و همسرش خديجه جوکارThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of حقيقي پوده families, or surname index of حقيقي پوده pedigrees or report summary حقيقي پوده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.