نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث فاطمه بامشاد Click to view فاطمه بامشاد in the family tree Click to view فاطمه بامشاد in the family tree نمایش نوار زمان فردی

فاطمه  دوم اسفند 1331 در تهران متولد شد .

خانواده جزئيات  فاطمه و همسرش منصور برومندThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of بامشاد families, or surname index of بامشاد pedigrees or report summary بامشاد heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Drawing a Family Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.