نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث بهار استکي Click to view بهار استکي in the family tree Click to view بهار استکي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

بهار استکي
بهار  بیست و هفتم شهریور 1388 در اصفهان متولد شد .1  پدرش احمد استکي و مادرش مرضيه برومند می باشد.  پدر بزرگش  حسنعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  مملکت شريف زاده می باشد.  او تک فرزند میباشد .

1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of استکي families, or surname index of استکي pedigrees or report summary استکي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Introduction About Genealogy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.