نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث ثنا احمديان Click to view ثنا احمديان in the family tree Click to view ثنا احمديان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ثنا  بیست و هفتم تیر 1386 در اصفهان متولد شد .1  پدرش مهدي احمديان و مادرش ساره برومند می باشد.  پدر بزرگش  حسنعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  مملکت شريف زاده می باشد. او دارد یک خواهر به نام : کوثر.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of احمديان families, or surname index of احمديان pedigrees or report summary احمديان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.



Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.