نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نجمه نوذر Click to view نجمه نوذر in the family tree Click to view نجمه نوذر in the family tree نمایش نوار زمان فردی

نجمه نوذر
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نجمه  يازدهم مهر 1367 در شهرضا متولد شد .1  پدرش محمدحسن نوذرشهرضا و مادرش پروين برومند می باشد.  پدر بزرگش  حسنعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  مملکت شريف زاده می باشد. او دارد یک برادر به نام : عليرضا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

1 به گفته مادر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نوذر families, or surname index of نوذر pedigrees or report summary نوذر heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.