نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه برومند Click to view فاطمه برومند in the family tree Click to view فاطمه برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

فاطمه  بیست و یکم آبان 1379 در اصفهان متولد شد .1  پدرش مرتضي برومند و مادرش زهرا رمضاني جلفايي می باشد.  پدر بزرگش  علي اصغر برومند و مادر بزرگ  پدری او ماه صنم يوسفيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : علي اصغر و نرگسنرگس و فاطمه دوقلو هستند.

1 تكميل فرم


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.