نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نرگس برومند Click to view نرگس برومند in the family tree Click to view نرگس برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

نرگس  بیست و یکم آبان 1379 در اصفهان متولد شد .1  پدرش مرتضي برومند و مادرش زهرا رمضاني جلفايي می باشد.  پدر بزرگش  علي اصغر برومند و مادر بزرگ  پدری او ماه صنم يوسفيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : علي اصغر و فاطمهنرگس و فاطمه دوقلو هستند.

1 تكميل فرم


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.