نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث حديث برومند Click to view حديث برومند in the family tree Click to view حديث برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

hadis boro  mo
حديث  بیستم شهریور 1385 در اصفهان متولد شد . پدرش محمد برومند و مادرش سکينه شيباني اسفرجاني می باشد.  پدر بزرگش  علي اصغر برومند و مادر بزرگ  پدری او ماه صنم يوسفيان می باشد. او داشت یک برادر و یک خواهر  به نام : حسين و انيس.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.