نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه برومند Click to view فاطمه برومند in the family tree Click to view فاطمه برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

fateme boro-hamid
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
فاطمه  پانزدهم آبان 1376 در اصفهان متولد شد .1  پدرش حميدرضا برومند و مادرش زهرا برومند می باشد.  جد پدری اش   حاج نعمت الله برومند و شهربانو برومند بود;   پدر بزرگش  علي اصغر برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  ماه صنم يوسفيان می باشد.  او تک فرزند میباشد .

1 تكميل فرم


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.