نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد علي برومند Click to view محمد علي برومند in the family tree Click to view محمد علي برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadali boro-mohamadreza
محمد علي  دوازدهم بهمن 1370 در شميران متولد شد . پدرش محمد رضا برومند و مادرش ژاله صادق سلطاني می باشد.  جد پدری اش   حاج نعمت الله برومند و شهربانو برومند بود. او دارد دو برادر به نام : سياوش و سروش.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.