نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث ژاله صادق سلطاني Click to view ژاله صادق سلطاني in the family tree Click to view ژاله صادق سلطاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

jale sadeghsoltani
ژاله  اول فروردین 1340 در سنندج-آرندان متولد شد .

خانواده جزئيات  ژاله و همسرش محمد رضا برومندThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of صادق سلطاني families, or surname index of صادق سلطاني pedigrees or report summary صادق سلطاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.