نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مليکا برومند Click to view مليکا برومند in the family tree Click to view مليکا برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

melika boro
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مليکا  سيزدهم آبان 1380 در اصفهان متولد شد . پدرش علي اکبر برومند و مادرش فرشته حاجي هاشمي می باشد.  پدر بزرگش  عبدالله برومند و مادر بزرگ  پدری او ربابه برومند می باشد;  جد مادری او  هوشنگ حاجي هاشمي  و طلعت محمد زماني می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.