نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر رضا سليماني Click to view رضا سليماني in the family tree Click to view رضا سليماني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

reza solimani
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رضا  يازدهم فروردین 1365 در اصفهان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  رضا و همسرش شهره برومند


1 به گفته همسر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of سليماني families, or surname index of سليماني pedigrees or report summary سليماني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.