نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث رها نوروزي فرد Click to view رها نوروزي فرد in the family tree Click to view رها نوروزي فرد in the family tree نمایش نوار زمان فردی

raha norozi
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رها  بیست و نهم مهر 1388 در اصفهان متولد شد .1  پدرش احسان نوروزي فرد و مادرش الهه افيوني می باشد.  جد پدری اش   علي اصغر نوروزي فرد و پروانه برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .

1 تكميل فرم


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نوروزي فرد families, or surname index of نوروزي فرد pedigrees or report summary نوروزي فرد heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.