نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث آسيه عباسيان اسفرجاني Click to view آسيه عباسيان اسفرجاني in the family tree Click to view آسيه عباسيان اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

asie abasian
آسيه  اول فروردین 1364 در شهرضا متولد شد . پدرش محمد رضا عباسيان و مادرش شهين برومند می باشد.  پدر بزرگش  ولي الله برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  محترم اکبريان جواد می باشد. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمد جواد, مطهره و فاطمه.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  آسيه و همسرش محمد رضاThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان اسفرجاني families, or surname index of عباسيان اسفرجاني pedigrees or report summary عباسيان اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.