نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سام صادقي هفشجاني Click to view سام صادقي هفشجاني in the family tree Click to view سام صادقي هفشجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

sam sadeghi
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سام  ششم اسفند 1387 در اصفهان متولد شد .1  پدرش علي صادقي هفشجاني و مادرش عاطفه اکبريان جواد می باشد.  جد مادری او  بهرام اکبريان جواد  و اقدس نوروزعلي می باشد. او دارد یک خواهر به نام : سانيا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

1 شناسنامه


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صادقي هفشجاني families, or surname index of صادقي هفشجاني pedigrees or report summary صادقي هفشجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.