نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر علي صادقي هفشجاني Click to view علي صادقي هفشجاني in the family tree Click to view علي صادقي هفشجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ali 4
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
علي  سوم شهریور 1354 در شهركرد-هفشجان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  علي و همسرش عاطفه اکبريان جواد


1 شناسنامه


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صادقي هفشجاني families, or surname index of صادقي هفشجاني pedigrees or report summary صادقي هفشجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.