نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مهناز نجار مارناني Click to view مهناز نجار مارناني in the family tree Click to view مهناز نجار مارناني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهناز نجار مارناني
مهناز  هشتم مهر 1350 در اصفهان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  مهناز و همسرش بهنام اکبريان جواد


1 به گفته همسر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نجار مارناني families, or surname index of نجار مارناني pedigrees or report summary نجار مارناني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.