نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر غلامرضا شمسي پور Click to view غلامرضا شمسي پور in the family tree Click to view غلامرضا شمسي پور in the family tree نمایش نوار زمان فردی

غلامرضا  هجدهم فروردین 1331 در آبادان متولد شد . پدرش آقاجان شمسي پور و مادرش خاتون جان عباسيان بود.  جد مادری او  رجبعلي برومند  و سکينه عباسيان بود. او داشت دو خواهر به نام : سکينه و معصومه.  او فرزند آخر از سه فرزند بود .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي پور families, or surname index of شمسي پور pedigrees or report summary شمسي پور heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.