نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر رمضان علي برومند Click to view رمضان علي برومند in the family tree Click to view رمضان علي برومند in the family tree

رمضان علي در آبادان متولد شد . پدرش سيفعلي برومند و مادرش سکينه زينعلي بود.  جد پدری اش   شير علي برومند و شهر بانو بهرامي بود. او دارد دو خواهر به نام : توران و ايران.

خانواده جزئيات  رمضان علي و همسرش <نامشخص>This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.