نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث ايران برومند Click to view ايران برومند in the family tree Click to view ايران برومند in the family tree

ايران در آبادان متولد شد . پدرش سيفعلي برومند و مادرش سکينه زينعلي بود.  جد پدری اش   شير علي برومند و شهر بانو بهرامي بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : رمضان علي و توران.

خانواده جزئيات  ايران و همسرش <نامشخص>This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Hosting.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.