نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث توران برومند Click to view توران برومند in the family tree Click to view توران برومند in the family tree

توران در آبادان متولد شد . پدرش سيفعلي برومند و مادرش سکينه زينعلي بود.  جد پدری اش   شير علي برومند و شهر بانو بهرامي بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : رمضان علي و ايران.

خانواده جزئيات  توران و همسرش <نامشخص>This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.