نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مذکر آقاجان شمسي پور Click to view آقاجان شمسي پور in the family tree Click to view آقاجان شمسي پور in the family tree نمایش نوار زمان فردی

آقاجان شمسي پور
آقاجان سال 1263 در اسفرجان متولد شد . او  در سن 79سالگی   سال 1342 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1342 در امامزاده-اسفرجان به خاک سپرده شد .1 1 

خانواده جزئيات  آقاجان و همسرش خاتون جان عباسيان


1 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي پور families, or surname index of شمسي پور pedigrees or report summary شمسي پور heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.