نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر الياس عباسيان Click to view الياس عباسيان in the family tree Click to view الياس عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

الياس  چهارم خرداد 1328 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش عباسقلي عباسيان و مادرش فاطمه عباسيان بود.  جد مادری او  علي اکبر برومند  و شيرين  کبيري بود. او داشت دو برادر و چهار خواهر  به نام : غلامحسين, الياس, ماه سلطان, سلطنت, داستان و ماه منظر.  او فرزند ششم از هفت فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  الياس و همسرش رضوان امامي فروشاني

خانواده جزئيات  الياس و همسرش منظر دوشاني