نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث داستان عباسيان Click to view داستان عباسيان in the family tree Click to view داستان عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

داستان  ششم بهمن 1323 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش عباسقلي عباسيان و مادرش فاطمه عباسيان بود.  جد مادری او  علي اکبر برومند  و شيرين  کبيري بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام : غلامحسين, الياس, الياس, ماه سلطان, سلطنت و ماه منظر.  او فرزند پنجم از هفت فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  داستان و همسرش پرويز عباسيان


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Hosting.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.