نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث گل اندام عباسيان Click to view گل اندام عباسيان in the family tree Click to view گل اندام عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سلطنت عباسيان
سلطنت  دوم بهمن 1315 در اسفرجان متولد شد . پدرش عباسقلي عباسيان و مادرش فاطمه عباسيان بود.  جد مادری او  علي اکبر برومند  و شيرين  کبيري بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام : غلامحسين, الياس, الياس, ماه سلطان, داستان و ماه منظر.  او فرزند سوم از هفت فرزند بود .  او  در سن 23سالگی    اول دی 1339 در اسفرجان درگذشت.  او  اول دی 1339 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .1 1 

خانواده جزئيات  سلطنت و همسرش نصرالله عباسيان


1 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.