نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر قدرت الله برومند Click to view قدرت الله برومند in the family tree Click to view قدرت الله برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

قدرت اله برومند
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
قدرت الله  نوزدهم دی 1345 در آبادان متولد شد .1  پدرش امان الله برومند و مادرش طلعت برومند می باشد.  جد پدری اش   رمضان علي برومند و گوهر  برومند بود;  جد مادری او  محمد رضا برومند  و فاطمه خسرويان بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام : شاپور, حميدرضا, مجيد, فاطمه, زهرا و شهره.  او فرزند سوم از هفت فرزند بود .  او  به علت نامعلوم مرگ درمسجدمصلي, در سن 34سالگی    دهم اردیبهشت 1380 در اصفهان درگذشت.  او  دهم اردیبهشت 1380 در شيراسفرجان به خاک سپرده شد .2 2 

1 شناسنامه
2 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.