نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر احمد رضا برومند Click to view احمد رضا برومند in the family tree Click to view احمد رضا برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ahmadreza boro (3)
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
احمد رضا  پنجم تیر 1349 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش ولي الله برومند و مادرش محترم اکبريان جواد می باشد.  جد پدری اش   رمضان علي برومند و گوهر  برومند بود;  جد مادری او  عباسقلي اکبريان جواد  و شيرين جان برومند بود. او داشت دو برادر و سه خواهر  به نام : علي, محمد رضا, طاهره, شهين و مريم.  او فرزند پنجم از شش فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  احمد رضا و همسرش نسيم حاج بابايي دنبه

خانواده جزئيات  احمد رضا و همسرش نرگس کريمي احمدآبادي