نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث بلور سلماني پور Click to view بلور سلماني پور in the family tree Click to view بلور سلماني پور in the family tree نمایش نوار زمان فردی

بلور سلماني پور
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بلور  ششم مرداد 1335 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش محمدسلماني پور و مادرش منور برومند بود.  جد مادری او  حيدر علي برومند  و کشور برومند  بود. او داشت دو برادر و دو خواهر  به نام : عباسعلي, قربانعلي, گلناز و خديجه.  او فرزند دوم از پنج فرزند بود .  او  به علت نامعلوم در سن 48سالگی    سوم مهر 1383 در قم درگذشت.  او  سوم مهر 1383 در امامزاده-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 1 

خانواده جزئيات  بلور و همسرش غضنفر خوشنظر

خانواده جزئيات  بلور و همسرش علي اکبر اسماعيلي