نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر اسماعيل برومند Click to view اسماعيل برومند in the family tree Click to view اسماعيل برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

esmaei l boro
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
اسماعيل  هشتم مهر 1333 در اسفرجان متولد شد . پدرش حاج جعفرعلي برومند و مادرش سلطنت شريف زاده می باشد.  جد پدری اش   حاج کرمعلي برومند و سکينه برومند بود. او داشت سه برادر و شش خواهر  به نام : ابراهيم, حاجي, کمال, شهين, معصومه, نرجس خاتون, ربابه, طاهره و ليلا.

خانواده جزئيات  اسماعيل و همسرش خديجه (حاجيه خانم) برومند

خانواده جزئيات  اسماعيل و همسرش شيرين يابرادر