نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث سلطنت شريف زاده Click to view سلطنت شريف زاده in the family tree Click to view سلطنت شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

sharifzade saltanat
سلطنت  هفتم مهر 1313 در اسفرجان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  سلطنت و همسرش حاج جعفرعلي برومند


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.