نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث صغري يوسفيان Click to view صغري يوسفيان in the family tree Click to view صغري يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

صغري  دوازدهم آذر 1310 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش علي عسگر يوسفيان و مادرش خورشيد يوسفيان بود.  جد مادری او  قاسم يوسفيان  و بي بي جان برومند بود. او داشت دو خواهر به نام : فاطمه و کبري.  او فرزند دوم از سه فرزند بود .  او  در اسفرجان درگذشت.

خانواده جزئيات  صغري و همسرش <نامشخص>


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.