نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حسين يوسفيان Click to view حسين يوسفيان in the family tree Click to view حسين يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

حسين يوسفيان
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حسين  مهر 1296 در اسفرجان متولد شد .1   او  در سن 88سالگی    بیست و هفتم فروردین 1385 در اسفرجان درگذشت.  او  بیست و هفتم فروردین 1385 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 3 

خانواده جزئيات  حسين و همسرش خديجه بهرامي

خانواده جزئيات  حسين و همسرش ماه سلطان ابراهيمي