نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث فاطمه صفدريان Click to view فاطمه صفدريان in the family tree Click to view فاطمه صفدريان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

فاطمه حيدريان
فاطمه سال 1313 در كهرويه متولد شد .1  او  به علت سرطان در سن 70سالگی    بیست و ششم اسفند 1383 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و ششم اسفند 1383 در شاهرضا به خاک سپرده شد .1 1 

خانواده جزئيات  فاطمه و همسرش اسدالله برومند


1 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صفدريان families, or surname index of صفدريان pedigrees or report summary صفدريان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.