نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد رضا برومند Click to view محمد رضا برومند in the family tree Click to view محمد رضا برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمد رضا برومند
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمد رضا  دوازدهم اسفند 1298 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش حيدر علي برومند و مادرش کشور برومند  بود.  جد پدری اش   کربلايي عباسعلي برومند و مريم بيگم برومند بود. او داشت دو برادر و چهار خواهر  به نام : نادعلي, حسين, گلابتون, بلقيس, منور و خديجه.  او فرزند سوم از هفت فرزند بود .  او  به علت سکته در سن 67سالگی    دوم مرداد 1366 در اصفهان درگذشت.  او  دوم مرداد 1366 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 2 

خانواده جزئيات  محمد رضا و همسرش فاطمه خسرويان

خانواده جزئيات  محمد رضا و همسرش قمرجان حاج ميرزا عليان