نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سيف الله برومند Click to view سيف الله برومند in the family tree Click to view سيف الله برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سيف الله  شهریور 1296 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش شير علي برومند و مادرش شهر بانو بهرامي بود.  جد پدری اش   حسين برومند و کربلايي شهربانو برومند بود. او داشت یک برادر به نام : زلفعلي.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند بود .  او  در سن 78سالگی    نهم آبان 1374 در اسفرجان درگذشت.  او  نهم آبان 1374 به خاک سپرده شد .1 

خانواده جزئيات  سيف الله و همسرش خانم محمد زماني


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.