مونث شهر بانو بهرامي Click to view شهر بانو بهرامي in the family tree Click to view شهر بانو بهرامي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

شهر بانو سال 1265 در اسفرجان متولد شد .  او  در سن 54سالگی   سال 1319 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1319 در اسفرجان به خاک سپرده شد .

خانواده جزئيات  شهر بانو و همسرش شير علي برومندThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of بهرامي families, or surname index of بهرامي pedigrees or report summary بهرامي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.